Publikacijos

Valentinas Mickūnaitis

Straipsnis ISI Web of Science

2008 Nagurnas, Saulius; Mickūnaitis, Valentinas; Pečeliūnas, Robertas; Vestartas, Aurelijus. Analysis of calculation methods used for accuracy evaluation of the results of road accident examination / Saulius Nagurnas, Valentinas Mickūnaitis, Robertas Pečeliūnas, Aurelijus Vestartas // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 2 (2008), p. 156–160. Prieiga per internetą: http://www.transport.vgtu.lt/upload/tif_zur/2008-2-nagurnas_mickunaitis_peceliunas_vestartas.pdf.

Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings

2005 Pikūnas, Alvydas; Astrauskas, Juozas Vincas; Mickūnaitis, Valentinas; Grabys, Juozas. Accessible environmental conditions for transportation wheelchair occupants by buses for town shuttle services / Alvydas Pikunas, Juozas V. Astrauskas, Valentinas Mickunaitis, Juozas Grabys // The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986058503. p. 223-226.

Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 Mickūnaitis, Valentinas; Pikūnas, Alvydas. Naujų lengvųjų automobilių aplinkosauginis vertinimas / Valentinas Mickūnaitis, Alvydas Pikūnas // Inžinerija = Engineering. Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Transporto ir jėgos mašinų katedros 60-mečiui. Kaunas : Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1392-8279. Nr. 8 (1) (2004), p. 23-24.

2005 Mickūnaitis, Valentinas; Pečeliūnas, Robertas. Research of influence of the car technical state on the toxicity of combustion products / V. Mickūnaitis. R. Pečeliūnas // Машиностроене & електротехника : научен брой. София : "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2005, № 10-11, p. 77-79.

2004 Mickūnaitis, Valentinas. The quality of motor cars and its variation in time / Valentinas Mickūnaitis // Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. 2004, Vol. XIX, no. 4, p. 177-179.

2004 Mickūnaitis, Valentinas; Orantas, Marius. The reliability analysis of commercial vehicle suspension / Mickūnaitis V, Orantas M // Машиностроение & електротехника : научен брой. София : "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2004, №. 12, p. 57-58.

2002 Mickūnaitis, Valentinas; Nagurnas, Saulius. The improvement of the technical exploitation of automobiles / Valentinas Mickūnatis, Saulius Nagurnas // Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. 2002, Vol. XVII, no. 4, p. 143-146.

2001 Mickūnaitis, Valentinas; Pikūnas, Alvydas; Tilindis, Viktoras. Lietuvos kelių transporto priemonių tipo atitikties įvertinimo sistema / V.Mickūnas, A.Pikūnas, V.Tilindis // Transportas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1533. 2001, T. XVI, nr. 3, p. 105-110.

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

2005 Mickūnaitis, Valentinas; Pečeliūnas, Robertas. Research of influence of the car technical state on the toxicity of combustion products / Mickūnaitis V, Pečeliūnas R // trans & Motauto'05+ : 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo : proceedings. Vol. 2, Technics and Technologies. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322106. p. 119-125.

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

2005 Pikūnas, Alvydas; Astrauskas, Juozas Vincas; Mickūnaitis, Valentinas; Grabys, Juozas. Accessible environmental conditions for transportation wheelchair occupants by buses for town shuttle services / Alvydas Pikunas, Juozas V. Astrauskas, Valentinas Mickunaitis, Juozas Grabys // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986058589. p. 1-4.

2003 Mickūnaitis, Valentinas; Šerėnas, Rytenis. Transporto priemonių techninių trūkumų įtaka saugiam eismui ir aplinkai / Valentinas Mickūnaitis, Rytenis Šerėnas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d, mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056489. p. 272-275.

1998 Mickūnaitis, Valentinas. Karbiuratorinių vidaus degimo variklių diagnostika ir reguliavimas pagal CO2 kiekį deginiuose / V. Mickūnaitis // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius : Technika, 1998. p. 179-180.

Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

2000 Mickūnaitis, Valentinas. Kelių transporto priemonių kokybės valdymas / V. Mickūnaitis // Transportas-2000 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 5-6 d, pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2000. p. 80-84.

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

2005 Turčinas, Ramūnas; Mickūnaitis, Valentinas. Automobilių kuro sąnaudas įtakojančių veiksnių analizė / Ramūnas Turčinas, Valentinas Mickūnaitis // 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities įvykusios Vilniuje 2005 m. gegžės 12 d, pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 998605849X. p. 214-218.

2001 Mickūnaitis, Valentinas. Degalų sąnaudų normavimas autotransporte / V. Mickūnaitis // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d, mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2001. ISBN 9986054451. p. 304-306.

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 Mickūnaitis, Valentinas. Automobilių patikimumo analizė / Valentinas Mickūnaitis // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. - liepos 4 d. : tezių rinkinys / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga Vilnius : Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. ISBN 9955978902. p. 254. Prieiga per internetą: http://www.itpa.lt/~gontis/mks13/teziu_rinkinys.pdf.

2003 Mickūnaitis, Valentinas [Мицкунайтис, Валентинас]. Статистические оценки надежности отдельных моделей легковых автомобилей / Валентинас Мицкунайтис // The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2003. ISBN 9984668592.

Enciklopedija

2010 Augustaitis, Vytautas Kazimieras; Bendikas, Jonas; Bureika, Gintautas; Butkus, Algis; Butkus, Donatas; Čiuprinskas, Kęstutis; Čižas, Algirdas Eduardas; Gedzevičius, Irmantas; Geleževičius, Vilius Antanas; Janavičius, Saulius; Jankauskas, Juozas; Jankauskas, Zigmantas; Juodis, Egidijus Saulius; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Kamaitis, Zenonas; Karaliūnas, Bronius; Kazakevičius, Česlovas; Kazragis, Algimantas; Kvedaras, Audronis Kazimieras; Kvedaras, Vygaudas; Leonavičius, Mindaugas; Likas, Gendrikas; Lukoševičienė, Ona; Lukoševičienė, Nijolė; Lukoševičius, Kęstutis; Matkevičius, Edvardas; Mickūnaitis, Valentinas; Mitunevičius, Valentinas; Mokšin, Vadim; Mudėnienė, Marija; Nakas, Algimantas; Naruškevičius, Jonas; Palšaitis, Evaldas; Palšaitis, Ramūnas; Pikūnas, Alvydas; Raulynaitis, Juozas; Rinkevičienė, Roma; Rudzinskas, Vitalijus; Sakalauskas, Romualdas; Sidaravičius, Donatas Jonas; Smilgevičius, Algirdas; Spruogis, Bronislovas; Stonys, Juozas; Ščemeliovas, Jevgenijus; Šileika, Algis; Šimkevičius, Česlovas; Tilindis, Viktoras; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Valiūnas, Valdas; Višniakov, Nikolaj; Višniakas, Ivanas; Zakarevičius, Algimantas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras (redakt.). Technikos enciklopedija : T. 4. perlai-žvyras / Vytautas Kazimieras Augustaitis, Jonas Bendikas, Gintautas Bureika...[et al.]; redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirm.)...[et al.]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. 920 p. : iliustr. ISBN 9785420016817.

2006 Augustaitis, Vytautas; Babonas, Gintautas-Jurgis; Bureika, Gintautas; Butkus, Algis; Čižas, Algirdas Eduardas; Giniotis, Vytautas; Janavičius, Saulius; Jankauskas, Juozas; Jankauskas, Zigmantas; Jokūbaitis, Vidmantas; Juodis, Egidijus; Karaliūnas, Bronius; Kazakevičius, Česlovas; Kazakevičius, Stasys-Vytautas; Kazragis, Algimantas; Kvedaras, Audronis Kazimieras; Leonavičius, Mindaugas; Likas, Gendrikas; Lukianas, Antanas; Lukoševičius, Valdas; Mališauskas, Vacius; Mickūnaitis, Valentinas; Mokšin, Vadim; Mudėnienė, Marija; Nakas, Algimantas; Naruškevičius, Jonas; Palšaitis, Evaldas; Paršeliūnas, Eimuntas-Kazimieras; Petraitis, Egidijus; Petroškevičius, Petras; Raulynaitis, Juozas; Sakalauskas, Romualdas; Sidaravičius, Donatas Jonas; Spruogis, Bronislovas; Stonys, Juozas; Sužiedėlis, Algirdas; Šulga, Vilius; Tilindis, Viktoras; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Valiūnas, Valdas; Valušis, Gintaras; Vengalis, Bonifacas; Višniakov, Nikolaj; Zakarevičius, Algimantas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras (redakt.). Technikos enciklopedija : T. 3. l - perkėl / Vytautas Kazimieras Augustaitis, Gintautas Jurgis Babonas, Gintautas Bureika, Algis Butkus, Algirdas Eduardas Čižas, Vytautas Giniotis, Saulius Janavičius, Juozas Jankauskas, Zigmantas Jankauskas, Vidmantas Jonas Jokūbaitis, Egidijus Saulius Juodis, Bronius Karaliūnas, Česlovas Kazakevičius, Stasys Vytautas Kazakevičius, Algimantas Kazragis, Audronis Kazimieras Kvedaras, Mindaugas Kazimieras Leonavičius, Gendrikas Likas, Mindaugas Leonavičius, Antanas Lukianas, Valdas Lukoševičius, Vacius Mališauskas, Valentinas Mickūnaitis, Vadim Mokšin, Marija Mudėnienė, Algimantas Nakas, Jonas Naruškevičius, Evaldas Palšaitis, Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas, Egidijus Petraitis, Petras Petroškevičius, Juozas Raulynaitis, Romualdas Sakalauskas, Donatas Jonas Sidaravičius, Bronislovas Spruogis, Jonas Juozas Stonys, Algirdas Sužiedėlis, Vilius Šulga, Viktoras Tilindis, Algirdas Vaclovas Valiulis, Valdas Valiūnas, Gintaras Valušis, Bonifacas Vengalis, Nikolaj Višniakov, Algimantas Zakarevičius ; redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirm.)...[et al.]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 704 p. : iliustr. ISBN 5420015234.

Mokomoji knyga

2012 Mickūnaitis, Valentinas; Tilindis, Viktoras; Valiūnas, Valdas. Automobilių transporto įmonių ir techninės priežiūros stočių technologinis projektavimas : mokomoji knyga / [elektroninis leidinys] Valentinas Mickūnaitis, Viktoras Tilindis, Valdas Valiūnas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 134 p. ISBN 9786094571220. Prieiga per internetą: http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/automobili-transporto-moni-ir-technins-prieiros-stoi-technologinis-projektavimas.

2005 Mickūnaitis, Valentinas; Pikūnas, Alvydas. Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos metodikos nurodymai / [elektroninis išteklius] : Valentinas Mickūnaitis, Alvydas Pikūnas. Vilnius : Technika, 2005. 38 p. ISBN 9986058570. Prieiga per internetą: http://www.vgtu.lt/leidiniai/elektroniniai/Mickunaitis%20Pikunas.pdf.

2003 Tilindis, Viktoras; Mickūnaitis, Valentinas. Automobilių techninės eksploatacijos teorijos pagrindai : mokomoji knyga / Viktoras Tilindis, Valentinas Mickūnaitis ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. 101 p. : iliustr. (VGTU leidyklos "Technika" mokomosios metodinės literatūros knyga, 618). ISBN 9986056462 :.

2002 Tilindis, Viktoras; Mickūnaitis, Valentinas; Pukalskas, Saugirdas. Automobilių techninė eksploatacija : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / V. Tilindis, V. Mickūnaitis, S. Pukalskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2002. 51 p. : iliustr. (VGTU leidyklos "Technika" mokomosios metodinės literatūros knyga, 522). ISBN 9986055016.